ข่าวเที่ยงเรื่องจริงวันอังคารนี้ เราจะมารู้เท่าทัน HEATSTROKE หรือ โรคลมแดด โรคภัยที่มากับหน้าร้อน โรคใกล้ตัวที่คุณต้องเรียนรู้ เพราะเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันอาจจะพรากชีวิตคุณ แล้วจะเราจะรับมือและป้องกันอย่างไร ติดตามข่าวเที่ยงเรื่องจริง