เรื่องราวการพนันที่ถูกกฎหมายนี้ เป็นการพนันของการต่อสู้ของจิ้งหรีด แต่ก่อนแข่งต้องมีการออกจับและคัดเลือกเพื่อมาลงแข่ง