เรื่องจริงเตือนภัยจากทางบ้าน ได้ ส่งเหตุการณ์นี้มาเตือนภัย บ้านที่อยู่ติดถนน อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ถึงจะล็อคคันเร่งไว้แล้ว แต่เด็กที่กำลังอยากรู้อยากเห็น ก็สามารถหาวิธีกดปลดล็อคได้ ควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยตลอด #เตือนภัย #เตือนภัยเด็ก #เรื่องจริงผ่านจอ