อุทาหรณ์เครื่องจักรที่การทำงานพลาดขึ้นมา อาจจะต้องสูญเสียบ้างสิ่งไป อย่างเหตุการณ์นี้เครื่องบดข้าวโพดได้กินมือเข้าไป ทำให้โดนบดละเอียดต้องสูญเสียมือไป