อุบัติเหตุการจมน้ำเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรา เราจึงต้องรู้วิธีการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลนี้ในข่าวเที่ยงเรื่องจริง