เรื่องจริงผ่านจอ ร้านข้าวแกงที่ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กสามารถมาทานฟรีได้ครับ และอาหารร้านนี้ก็มีราคาไม่แพงด้วยครับ