การนวดอาจเป็นวิธีที่ทำให้ผ่อนคล้าย แต่บ้างครั้งหากหมอนวดไม่รู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างหรือการนวดที่ไม่ถูกหลัก ก็เป็นภัยเสี่ยงได้ และคนที่ตั้งครรถ์ก็มีความเสี่ยงในการนวด ติดตามเตือนภัยเรื่องนี้ในข่าวเที่ยงเรื่องจริง